OPPSTART VÅRSEMESTERET

English below.

Da har vi gleden av å endelig starte opp treninger igjen for barn i barneskolealder! Det vil si at barn som er under 13 år kan begynne å trene hos oss igjen. Første trening for videregående barnepartier blir tirsdag 26. januar. Treningstidene for videregående barnepartier vil være tirsdag og torsdag 17.30-18.30. Mer informasjon om når nybegynnere kan starte kommer snart.

Det er veldig viktig at alle opprettholder gode smittevernsregler! Det innebærer at

  • kun barn som trener skal være inne i klubbens lokaler.
  • alle skal bruke antibak/vaske hendene når de kommer til klubbens lokaler.
  • er man syk eller har symptomer skal man IKKE møte på trening. Dette gjelder også ved negativ COVID-test.

Til dere som var nye medlemmer i høst:

Alle barna som trente på mandager i høst vil gå over til videregående barn treningene på tirsdager og torsdager. Dette gjelder også om man ikke fikk vært med på treningen hvor vi gjennomførte gradering. Det er viktig at alle fra dette kurset melder seg inn i kampsport forbundet hvis de skal fortsette dette semesteret. Dette gjør dere ved å følge denne linken.

Etter å ha fylt inn skjemaet vil dere få en avtalegiroblanket som må fylles ut og leveres til trener. Det kan gå 24 timer innen dere får denne mailen. Har dere ikke fått det, gi oss beskjed. Dobbeltsjekk at mailen ikke har havnet i spam først!

English:

New local guidelines have been issued by Oslo Municipality this week, and they have opened up for children under 13 to train again. We will therefore start training from Tuesday 26 January (i.e. next week). Training times will be Tuesdays and Thursdays from 17:30 – 18:30. More information about when new members can begin training with us will be given soon!

It is important that everyone maintains the infection control rules:

  • only the children should be inside the premises of the club.
  • everyone should use rubbing alcohol / wash their hands when they come to the club’s premises.
  • if you are ill or have symptoms, you should NOT attend training. This also applies if one have a negative covid tests.

Info for those who were new members last autumn:

All children who trained on Mondays this autumn will transfer to the advanced children course that train on Tuesdays and Thursdays. This also applies if the child did not attend to participate in the training where we had grading. It is important that all those who continue now after the New Year join the Norwegian Martial Arts Association here.

After completing in the form, you will receive a contract giro form that must be filled out and delivered to the coach. It can take 24 hours before you receive this email. If you have not received it, let us know. Double check that the email has not ended up in spam first!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *