Monthly Archives: februar 2018

Årsmøte i Oslo karateklubb 2018

Torsdag 15. mars kl. 20.00 avholdes det årsmøte i Oslo karateklubb i våre lokaler. Treningen for ungdom og voksne vil da vare fra kl. 19.00-20.00. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til post@oslokarateklubb.no innen 14. mars. Les videre for saksliste, stemmerett og valgbarhet.   Sakliste for årsmøtet: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Behandle årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 5. Behandle regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta budsjett 9. Foreta valg av styremedlemmer og valgkomite…

Norgescupstevne i nanbudo!

Denne våren arrangerer Oslo karateklubb et norgescupstevne i nanbudo! Stevnet vil finne sted 17.03, klokka 10.00, i klubbens lokaler. Utøvere som har lyst til å delta, må benytte seg av påmeldingsskjemaene klubbene har fått. Påmeldingsfristen er 08.03. Startkontingenten er 200 kr. Oslo karateklubb dekker startkontingenten for sine utøvere. Hvis du er mer interessert i å være dommer, kan du melde…

Vinterferie

I uke 8 er det vinterferie, og barnepartiene tar seg fri! Ungdoms – og voksenpartiet trener fortsatt tirsdag og torsdag, som normalt.