Utsatt oppstart

Information in English below.

Myndighetene har dessverre kommet med en kontrabeskjed og gitt beskjed om at barneidretten må stenge i Oslo og 9 andre kommuner på østlandet frem til 31. januar. Dette betyr dessverre at vi ikke kan starte opp med treninger for våre videregående partier til uka slik som planlagt.

Vi vi gi beskjed om oppstart og starte med treninger igjen så fort det åpnes opp igjen.

Online live/video trening

Vi har fått noen spørsmål om å organisere online live trening eller publisere videoer slik at medlemmene våre kan trene hjemme. Vi ser nå på muligheten for å organisere dette dette. I mellomtiden så vil det bli lagt ut teknikk og kata videoer som andre Nanbudo klubber har filmet etterhvert som vi får tillatelse fra dem. Disse videoene kan dere finne her.

Nybegynner trening

Ettersom nedstengningen varer frem til 31. januar, og første trening for nybegynnere er planlagt til 1. Februar så vil vi åpne opp påmeldingsskjemaet som planlagt i morgen, mandag 24. januar (ca. kl 12). Alle som melder seg på vil få beskjed om de får plass eller om de kommer på venteliste, og blir det utsettelser av oppstart så vil det bli sendt ut mail om dette.

______________________________________________________________________________

English


Unfortunately, the authorities announced a counter-message from the previous information and has decided that all organised training must close in Oslo and 9 other municipalities in eastern Norway. At least until January 31st. Unfortunately, this means that we can not start up training for our advanced courses next week as planned.

We will provide updated information and start with training again as soon as the authorities have changed the current rules.

Online live/video trening

We have received some questions about organizing online live training or publishing videos so that our members can train at home. We are now looking at the possibility of organizing this. In the meantime, technique and kata videos will be posted that other Nanbudo clubs have filmed. We will post them here as we get permission from the creators.

Beginner courses

Since the current guidelines lasts until January 31st, and the first training for beginners is planned for February 1st (children) and 2nd (teenagers and adults), we will open up the registration form as planned tomorrow, Monday January 24th (approx. at noon). Everyone who registers will be notified if they get a place or if they are on a waiting list. If the current guidelines are prolonged so that we are not able to start training we will inform those who have signe up by email.