Monthly Archives: februar 2019

Årsmøte 2019

Torsdag 14. mars kl. 20.00 avholdes det årsmøte i Oslo karateklubb i våre lokaler. Treningen for ungdom og voksne vil da vare fra kl. 19.00-20.00. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til post@oslokarateklubb.no innen 13. mars. Les videre for saksliste, stemmerett og valgbarhet.   Sakliste for årsmøtet: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Behandle årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 5. Behandle regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta budsjett 9. Foreta valg av styremedlemmer og valgkomite…

Norgescupstevne i Nanbudo

Skien Nanbudoklubb inviterer til Norgescup i Nanbudo 6. april! Hvis du har lyst til å delta, skriv deg opp på en av listene på tavla i klubben! Husk at du må ha med Nanbudopass med gyldig lisens. Påmelding må skje før 29. mars. Konkurransen starter kl. 10.00. Oslo Karateklubb betaler startkontingenten for sine utøvere. Skien Nanbudoklubbs lokaler ligger i Oscarsgate 2B, 3725…

Seminar med Doshu i Spania

15.-17. mars blir det arrangert et internasjonalt Doshu-seminar i Sabiñánigo i Spania. Prisene varierer avhengig av hvilket tilbud du vil benytte deg av. Alternativene er som følger: For 125 euro: overnatting fredag og lørdag, med middag på fredag, frokost, lunsj og middag på lørdag, og frokost på søndag. For 105 euro: overnatting lørdag, lunsj og middag på lørdag, og frokost…

Vinterferie

I uke 8 er det vinterferie, og barnepartiene tar seg dermed fri! Ungdoms – og voksenpartiet trener som normalt på tirsdag og torsdag kl. 19.00.