Monthly Archives: februar 2016

Årsmøte i Oslo Karateklubb

Tirsdag 15. mars kl. 20:00avholdes det årsmøte i Oslo Karateklubb i våre lokaler. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til post@oslokarateklubb.no innen 7. mars. Les videre for saksliste, stemmerett og valgbarhet.