Endelig oppstart!

Information in English below.

Da er det endelig klart for å starte å trene igjen, for de under 16 år. Vi starter denne uka, som betyr at første trening er for nybegynnere mandag 8. februar kl. 18.00 – 19.00. Videregående barn trener tirsdager og torsdager kl. 17.30 – 18.30. Videregående ungdom trener tirsdager og torsdager kl. 19.00 – 20.30.

NB! Alle barn som fyller 13 år i 2021, med blått eller brunt belte, skal gå over til ungdomspartiet dette semesteret.

Ellers er det de samme koronareglene som har vært tidligere!

  • Vær hjemme dersom du har symptomer, uavhengig om du har fått en negativ koronatest!
  • Husk god avstand og håndhygiene!
  • Det er begrenset kapasitet i garderobene, så kom ferdig skiftet dersom du kan. Ellers, følg med på om det er god plass i garderobene. Klarer du ikke holde avstand, må du vente med å skifte.

Viktig informasjon for nybegynnere!

Møt opp 10 minutter før treningene for å registrere dere. Klubbens lokaler er i Brinken 20, nedenfor Coop Prix.

Det vil bli holdt to informasjonsmøter på Zoom. Dere skal ha fått invitasjon til dette på mail. Det første møtet er 9. februar kl. 18, mens det andre er 16. februar kl. 18. Man trenger IKKE delta på begge disse møtene. Det er kun satt opp to møter så flest mulig folk skal ha mulighet til å delta.

På grunn av koronarestriksjoner er det dessverre veldig begrenset mulighet for å vente på barna i lokalene våre. Hvis dere har spørsmål, send gjerne mail så vi unngår lange køer i lokalene.

NB! Dersom man ikke kan møte i kveld, så SI IFRA på mail. Hvis dere sier i fra, kan vi holde av plassen deres. Om dere ikke kan komme, og ikke sier ifra, gir vi plassen til noen andre. Dette er fordi vi har en lang venteliste med barn som ønsker å delta.

English:

This week we will finally start up again with trainings for those below the age of 16. Beginners will have their first training today, February 8th. Advanced children train on Tuesdays and Thursdays from 17.30 – 18.30. Advanced adolescents/youths train on Tuesdays and Thursdays from 19.00 – 20.30.

An important change! All children who turn 13 years old in 2021 and have a blue or brown belt, will now transfer to the Advanced adolescents/youths party, which trains from 19.00 – 20.30.

Otherwise, the same rules as before are still applicable.

  • Stay home if you have symptoms, even if you have gotten a negative corona test!
  • Keep your distance and keep a good hygiene!
  • There is limited capacity in the changing rooms. Therefore, you should either arrive in your work out gear, or wait outside the changing rooms until there is enough space. You can also arrive earlier to change if you need to.

Important information for beginners!

Please arrive at least 10 minutes before the training begins, so we can register everyone. The club is located at Brinken 20, Tøyen, below the store Coop Prix. If you arrive at the store, you can follow some stairs down to find our club.

A digital information meeting will be held on Zoom. Here you will get all the information you need, and you will be able to ask questions. The Zoom invite should have been sent to you via email. The first meeting will be on February 9th at 18.00. The second will be on February 16th at 18.00. You do not have to participate in both meetings! We only set up two meetings so that as many people as possible will have the opportunity to partake.

Due to corona restrictions, there will be very limited opportunity to wait in our locales while the children train. If you have any questions, please send them via email so we avoid any long queues in our locales.

Remember! If your child is unable to participate tonight (on February 8th), let us know on email! If you are not able to participate today and you do not inform us of this, you will lose your place on the course! We have a long wait list for children who wish to begin training with us, so if you do not attend tonight and do not inform us, we will give your place to another child.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *