Gradering høst 2020

Vi har fått en del spørsmål angående gradering og om det blir noe av denne høsten. På grunn av smittesituasjonen er det rimelig sikkert at det ikke blir en vanlig graderingsdag slik som det pleier. Vi ser derimot på muligheten for å arrangere en alternativ gradering hvor partiene kjører en gradering på en vanlig trening.

Løsningen vi har vurdert før de siste smittevernstiltakene ble annonsert i dag:

  • gradering skjer partivis i partiets egen treningstid
  • åpne opp lille dojo inn til store dojo slik at tilskuere kan se på utøverne derfra (sitter adskilt, men med innsyn til dojo)
  • hver utøver kan maks ta med seg en tilskuer

Dette er derimot avhengig av utviklingen i smittesituasjonen fremover, at utøvere fortsatt for trent fremover og om det vil være forsvarlig å gjennomføre på denne måten. Vi kan derfor ikke konkludere per i dag om det blir gradering eller ikke denne høsten, men vi jobber for å legge til rette for det hvis vi kan.