Smittevernstiltak oppdatering/Infection control

Information in English below.

Med oppstart av nytt semester på trappene så tar vi en ny oppdatering på gjeldende smitteverntiltak for alle våre medlemmer. Informasjon blir sendt ut i nyhetsbrev til alle våre eksisterende medlemmer, men ber også alle nye medlemmer om å lese igjennom denne informasjonen før man deltar på første trening.

 • Er du syk eller har vært i nærheten av noen med symptomer så skal du IKKE møte på trening.
 • Når du kommer på trening skal du holde 1 meters avstand til andre utøvere og vaske hendene med en gang du kommer inn i lokalene.
 • Det vil bli opprop for alle partier så registrer deg når du kommer. Dette er for å kunne drive eventuell smittesporing.
 • Vi anbefaler at alle kommer ferdig skiftet på trening for å redusere antallet personer i garderoben. Skal man inn i garderoben (gå på do eller henge fra seg yttertøy) så må man hele tiden passe på å holde 1 meter fra de andre i garderoben. Er det fullt må man vente utenfor.
 • Alle som trener skal ha med seg vannflaske, om den er gjenglemt så kan det ikke drikkes fra vasken pga smitterisiko.
 • Foreldrene får ikke vente på barna inne i lokalet. På første trening for nybegynner barn vil det bli gitt en del informasjon. Det er derfor ønskelig at en forelder/foresatt møter første dag. Vi vil da sitte i et eget rom mens barna trener i et annet.

Enligsh:

With a new semester around the corner, we want to give an update on the rules for infection control. We ask that all new members read these rules before participating at a training.

 • If you are sick or you have been around someone with symptoms, do NOT participate at a training.
 • Keep a distance of at least 1 meter from all other persons, and remember to wash your hands when arriving and leaving the premises.
 • To track potential infection speading, all people who participate in training will be registrated when they arrive. Remember to make sure that your presence is noted.
 • We recommend that everyone arrive in their work out clothes/Gi, to minimize the amount of people in the changing rooms.
 • Everyone needs to bring their own water bottles. If you forget to bring a bottle, do not drink from the sink.
 • Parents are not allowed to wait for the children at the premises. There will be given a lot of information on the first training for beginners. Thus, we ask that one parent/caregiver remain at the premises for the first training. The parents will stay in different room than the children who are training.