Ove Æresmedlem

I forbindelse med årets gradering ble Ove Gusevik æresmedlem av Oslo Karateklubb.
Ove har trent i OKK i over 30 år og har med 7. dan klubbens nesthøyeste grad.

Ove, er som en av ytterst få i Norge dan-gradert i 3 kampsporter og får fortsatt plasseringer i nasjonale og internasjonale mesterskap.

Han har vært president i Nanbudo World Wide Federation og har vært, og er en flott ambasadør for klubben i mange sammenhenger.

Ove har også vært en svært viktig brikke i å sørge for at vi fikk kjøpe lokalene vi nå eier.