Gradering, juleavslutning og oppstart 2023

Gradering

10. desember braker det løs!

Kl. 10:00 starter graderingen for barnepartiene, både nybegynnere og videregående.

Kl. 12:30 starter graderingen for ungdom/voksenpartiene.

Møt opp i god tid før gradering starter, så du er skiftet og klar til oppstart og husk at treningskontingent må være betalt og registrert for at du skal kunne gradere deg. Er du usikker på om du har betalt kontingent så sjekk dette likeså godt med en gang.

For nybegynnere opp til 19 år er det kontingentfritak.

Juleferie

Etter gradering tar vi en velfortjent juleferie og får ladet opp batteriene til et nytt semester.

Oppstart

De videregående partiene starter tirsdag 3. januar med samme treningstidspunkter som i høst.

NB: De som trente på høstens nybegynnerparti skal nå trene på de videregående partiene.

Det blir Åpent Hus onsdag 11. januar kl. 18:00 og nybegynnerpartiene starter mandagen etter, dvs 16. januar.