Påmelding nybegynnerkurs/Registration beginners courses

Påmelding til vårens nybegynnerkurs er nå åpen. Les igjennom informasjonen på denne siden før du sender inn påmeldingen i skjemaet under.

Oppdatering 1. Februar:
Nedstengningen er noe utvidet (frem til 3. Februar). Vi starter derfor opp med første trening for nybegynner barn Mandag 8. Februar kl 18. Alle som er påmeldt har fått beskjed om dette på mail.

Treningstider:
Nybegynner barn 1: 7-9 år: Mandager fra kl 18 – 19
Nybegynner barn 2: 10 – 12 år: Mandager fra kl 18 – 19
Øvrige treningstider finner du her.

Hva trenger jeg av utstyr?
Ta på vanlig treningstøy og ta med vannflaske. Du trenger ikke gi (drakt) i starten. Vi trener barbeint så sko er ikke nødvendig.

Hva koster det?
Oversikt over våre priser finner du her.

Smittevern:
Les nøye gjennom oppdatert informasjon her før du møter på første trening.

Påmelding:
Alle som ønsker å starte å trene hos oss må registrere seg før første trening. Dette er både med tanke på at vi skal få sendt ut informasjon, men også pga eventuell smittesporing. Gjør oppmerksom på at vi har spesielt stor pågang på nybegynner barn kurset og at det er begrenset med plasser. Alle vil få en bekreftelse i løpet av 48 timer om barnet har fått plass på et av våre kurs.

Barnet kan være med på 2-3 treninger før h*n bestemmer seg for om h*n vil fortsette eller ikke. Finner ditt barn ut at dette ikke er noe for seg ber vi om at barnet meldes av skriftlig ved å sende en e-post til post@oslokarateklubb.no. På den måten får andre som står på venteliste denne plassen. Får man plass og ikke møter uten å ha gitt beskjed på forhånd så mister man automatisk plassen.

Har du spørsmål? Send oss en mail til post@oslokarateklubb.no

English

Registration for this spring’s beginner course is now open. Please read the information on this page before submitting the registration form below.

Update February 1st:
The shutdown of Oslo has been somewhat extended (until 3 February). We therefore have to postpone the first training for our beginner children’s courses until on Monday 8 February at 6 pm. Everyone who has already registered has been notified of this by email.

Training times:
Beginner children 1: 7-9 years: Mondays from 18 – 19
Beginner children 2: 10 – 12 years: Mondays from 18 – 19
Other training times can be found here.

What equipment do I need?
Put on regular exercise clothes and bring a water bottle. You do not need at gi (karate suit) in the beginning. We train barefoot so shoes are not necessary.

How much does it cost?
An overview of our prices can be found here.

Infection control:
Read the updated information carefully here before you attend the first training.

Registration:
Everyone who wants to start training with us must register before the first training. This is so that we can send out relevant information, but also due to possible infection tracking. Please note that we have a particularly large interest for our beginner children’s courses and that there are limited places. Everyone will receive a confirmation of registration within 48 hours and be informed if they have secured a spot on one of the courses or if they are on a waiting list.